Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Świadczenia i dodatki

  Image

  Świadczenie Pielęgnacyjne

  Warunki Przyznania:

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad:

  1. Niepełnosprawnym dzieckiem.
  2. Osobą niepełnosprawną powyżej 16 roku życia, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. Osobą niepełnosprawną powyżej 16 roku życia, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

  Dodatkowo, osoba opiekująca się musi spełniać następujące warunki:

  • Konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
  • Konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby opiekowanej.

  Wysokość Świadczenia:

  • Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988,00 zł miesięcznie.
  • W przypadku niepełnych miesięcy kalendarzowych, świadczenie wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia za każdy dzień.

  Zasady Ustalania Świadczenia:

  • Od 1 stycznia 2010 roku, świadczenie pielęgnacyjne jest ustalane niezależnie od wysokości dochodów rodziny.

  Kto może ubiegać się o Świadczenie:

  - matce albo ojcu,
  - innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  -  opiekunowi faktycznemu dziecka,
  - rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Do pobrania:

  "Stare" świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r.

  "Stare" Świadczenie Pielęgnacyjne

  "Nowe" Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

  "Nowe" Świadczenie Pielęgnacyjne

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny

  DANE KONTAKTOWE

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu
  ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

  Godziny pracy:
  Poniedziałek: 08:00 - 17:00
  Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30

  Telefon:
  61 651 26 50

  E-mail:
  sekretariat@cusswarzedz.pl

  Epuap:
  /opsswarzedz/SkrytkaESP

  Media społecznościowe:
  Odwiedź naszą stronę na Facebooku

  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.