Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Dostępność

  Image

  Deklaracja dostępności

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego CUS dostępnego pod adresem www.cusswarzedz.pl

  Data publikacji strony internetowej: 02.01.2024r.

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.06.2024r.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu jest w trakcie dostosowywania serwisu internetowego do standardu WCAG 2.2.

  Treści niedostępne

  • Nie wszystkie obrazki/animacje zawierają poprawnie wypełniony atrybut alt (Wytyczna 1.1.1 Informacja nietekstowa)
  • Nawigacja za pomocą klawiatury może być utrudniona (Wytyczna 2.1.1 Klawiatura)
  • Brakuje swobody w poruszaniu się pomiędzy elementami strony (Wytyczna 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana)
  • Nie wszystkie podstrony posiadają właściwy język strony (Wytyczna 3.1.1 Język strony)
  • Nie wszystkie elementy interfejsu są właściwie opisane przez co ich funkcja może być niezrozumiała (Wytyczna 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość)

  Oświadczenie sporządzono dnia 02.01.2024r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Administracją strony internetowej zajmuje się informatyk Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 651 26 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynku CUS

  INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Sala obsługi, punkt podawczy korespondencji, znajduje się przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu.
  2. Prawo do wstępu z psem asystującym na teren całej nieruchomości.
  3. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim kontakcie z Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

  Centrum Usług Społecznych ul. Poznańska 25, Swarzędz:

  Obiekt zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 25. Obiekt składa się z dwóch wejść, jedno Główne oznaczone jako A oraz drugie od strony Urzędu Miasta i Gminy oznaczone jako B.

  W wejściu głównym A znajdują się drzwi zewnętrzne (otwierane w stronę ulicy). Do drzwi prowadzi podjazd. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. Łazienka jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową: bez ograniczeń.

  Na ścianie po lewej stronie głównych drzwi umieszczony jest dzwonek, który należy nacisnąć, aby uzyskać pomoc pracowników w dostępie do pomieszczeń Centrum.

  W wejściu B znajdują się drzwi zewnętrzne (otwierane w stronę ulicy). Do drzwi prowadzi podjazd. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. Łazienka na drugim piętrze jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową: bez ograniczeń.

  Dzienny Dom „Senior – WIGOR” ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz

  Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 21. Wejście do budynku mieści się na poziomie ulicy, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  W budynku  znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

  Dzienny Dom Pomocy ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz

  Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 21. Wejście do budynku mieści się na poziomie ulicy, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  W budynku  znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  Klient może komunikować się z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu przez: e-mail, SMS, MMS, portal Empatia, e-PUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Centrum będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

  Co robimy żeby poprawić dostępność?

  Planujemy przeprowadzić inwentaryzację dostępności i opracować standardy dostępności w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu.

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.