Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Świadczenia i dodatki

  Image

  Świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

  Mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym od 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

  Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę.

  Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy przez uchodźcę  jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu tych osób.

  Zgodnie z § 4. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty:

  „§ 4. 1 Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni
  w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie,
  o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r.
  poz. 558);

  2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

  3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

  4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

  5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

  6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

  4. 2 Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

  1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę
  i za każde małoletnie dziecko tych osób;

  2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

  3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

  4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego
  dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”.

  We wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska osoby przyjętej do zakwaterowania oraz jej nr PESEL ze statusem UKR.

  Wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego okresu objętego poprzednim wnioskiem.

  Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

  Wniosek zakwaterowanie 2024r.

   

   

   

   

   

   

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.