Logo Unia Europejska

  Projekty

  Europejski Korpus Solidarności

  Europejski Korpus Solidarności

  logo european solidarity corps the power of together

  Informacje ogólne

  Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Program został zainaugurowany w 2016 roku przez przewodniczącego Jean-Clude’a Junckera. Głównym celem programu jest zaangażowanie młodych Europejczyków w działania dla dobra wspólnoty europejskiej, a jednocześnie umożliwienie im wszechstronnego rozwoju osobistego. Do działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 30 lat. To bardzo ważny czas, w którym zdobywa się doświadczenie i wiedzę stanowiące dla człowieka podstawowy kapitał życiowy. To również okres, w którym człowiek, zazwyczaj jeszcze bez odpowiedzialności zawodowej i rodzinnej, może dać z siebie naprawdę wiele dla dobra innych, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Każdy z nas ma talenty, którymi może wzbogacić życie innych ludzi i pomóc tym, którzy są słabsi, ubożsi lub w jakikolwiek sposób wykluczeni.

  Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na potrzebę budowania w młodych Europejczykach ducha solidarności. Wspólnota, którą tworzą ludzie z otwartym sercem i umysłem, pamiętający i troszczący się o tych, którym jest trudniej, ma szansę trwać długo i pomyślnie. Jedną z dróg, która pomoże kształtować wartościowe pokolenia zjednoczonej Europy jest uczestnictwo młodych osób (18-30 lat) w krajowych i międzynarodowych projektach podejmujących ważne tematy społeczne. To świetny sposób na to, żeby młodzież odkryła, że wolontariat może być źródłem prawdziwej satysfakcji i różnych korzyści – zarówno dla wolontariusza, jak i członków społeczności lokalnej, w której pracuje.

  Wśród najczęstszych tematów, do których odnoszą się projekty Europejskiego Korpusu Solidarności można wymienić: aktywizację społeczności lokalnej, promowanie demokracji i zaangażowania społecznego, promowanie zdrowego trybu życia, ekologię, pracę z dziećmi i młodzieżą, aktywizację seniorów, wspieranie działalności organizacji pozarządowych, pracę z mniejszościami, promowanie różnorodności kultur i idei europejskich oraz działania solidarnościowe np. pomoc ludziom, którzy ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych czy pracę ze zwierzętami.

  W działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności - w pełni - mogą uczestniczyć młodzi ludzie i organizacje z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. W części inicjatyw mogą również brać udział obywatele: Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich, m.in. Albanii, Ukrainy, Gruzji i Izraela. Program podzielony jest na trzy części, tak aby każdy kto chce zaangażować się w działania solidarnościowe mógł znaleźć coś dla siebie. Chętni mają do wyboru:

  • projekty wolontariatu – odbywają się w kraju lub za granicą. Działanie wolontariusza trwa od 2 do 12 miesięcy, choć możliwe są również wyjazdy na czas od 2 tygodni do 2 miesięcy. Wolontariat może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Udział w projekcie nie musi być poparty żadnymi specjalnymi kwalifikacjami, np. nie jest wymagana znajomość języka obcego. Do projektów może zgłosić się każdy w wieku od 18 do 30 lat. Celem wolontariatu jest zdobycie doświadczenia życiowego i rozwój kompetencji kluczowych uczestnika (nauka języka obcego, zarządzanie budżetem osobistym, zdobycie wiedzy o kulturze krajów europejskich, nauka samodzielności) oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności lokalne, w których pracuje wolontariusz;
  • staże i miejsca pracy – odbywają się w kraju lub za granicą. Ich istotą jest działanie w pełnym wymiarze godzin, z ustalonym wynagrodzeniem, w celu podniesienia przez uczestników kompetencji przydatnych w życiu osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym. Czas działania w przypadku stażu wynosi od 2 do 6 miesięcy, w przypadku pracy od 3 do 12 miesięcy. Ważnym aspektem jest również zdobycie przez organizację przyjmującą stażystów nowych doświadczeń;
  • projekty solidarności – mogą mieć miejsce tylko w kraju, z którego pochodzi grupa uczestników (tzn. grupa Polaków prowadzi projekt w Polsce). Działanie jest prowadzone dla pożytku społeczności lokalnej. Jego czas wynosi od 2 do 12 miesięcy. Grupa początkowa musi liczyć 5 osób w wieku od 18 do 30 lat. Celem projektów solidarności jest wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych, reagowanie na potrzeby lokalne oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.

  Europejski Korpus Solidarności stanowi kontynuację wcześniejszych programów Unii Europejskiej: Młodzieży w działaniu (Youth in Action) i Wolontariatu Europejskiego Programu Erasmus+ (European Voluntary Service – EVS). We wszystkich krajach członkowskich Komisja Europejska powierza zarządzanie programem Narodowym Agencjom. Są one oficjalnymi pośrednikami pomiędzy Komisją Europejską a organizacjami działającymi w ramach programu. Do głównych zadań Narodowych Agencji należy: udzielanie informacji na temat programów UE, ocenianie wniosków o dofinansowanie, wspieranie organizacji realizujących projekty oraz promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników programów na poziomie lokalnym i krajowym.

  W Polsce rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja powstała w 1993 roku, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu najważniejszymi programami edukacyjnymi Unii Europejskiej.

  Chcesz zostać wolontariuszem Europejskiego Korpusu Solidarności?

  1. Musisz mieć od 18 do 30 lat (w bazie wolontariuszy możesz zarejestrować się od 17 roku życia).
  2. Zarejestruj się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności EU Login (europa.eu) Link TUTAJ.
  3. Utwórz własny profil.
  4. Poszukaj projektu, który najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom.
  5. Skontaktuj się z organizacją odpowiedzialną za realizację wybranego przez Ciebie projektu.

  Przydatne linki:


  logo europejski portal młodzieżowy
  Wolontariat
  https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/volunteering_pl
  Baza organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności
  https://youth.europa.eu/volunteering/organisations_pl
  Baza projektów Europejskiego Korpusu Solidarności
  https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering/opportunities_pl

  logo european solidarity corps the power of together
  https://eks.org.pl/

  logo fundacja rozwoju systemu edukacji
  https://www.frse.org.pl/

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.