Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  "Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026"

  Gmina Swarzędz - Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu otrzymały dofinansowanie na realizację projektu pt. "Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026" FEWP.06.13-IZ.00-0087/23 realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Działanie 06.13 Usługi Społeczne i zdrowotne.

  Całkowita wartość projektu:  4 750 183,45 PLN

  Kwota dofinansowania: 4 500 181,45 PLN

  w tym:

  Kwota dofinasowania UE: 3 325 128,41 PLN

  Okres realizacji projektu: od 31.12.2023 r. do 31.12.2026 r. tj. 36 miesięcy.

  www.mapadotacji.gov.pl

  #FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

  Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu

  Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, dla minimum 200 mieszkańców Gminy Swarzędz poprzez realizację dedykowanych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

  Grupa docelowa:

  Mieszkańcy Gminy Swarzędz, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt jest adresowany w szczególności do osób:

  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • z chorobami psychicznymi;
  • z niepełnosprawnością intelektualną;
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
  • korzystających z programu FE PŻ;
  • zamieszkujących samotnie;
  • oraz ich otoczenia.

  Działania zaplanowane w ramach projektu:

  1. Dzienny Dom Pomocy - usługa skierowana do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (usługa skierowana do 5 nowych osób, łącznie do 25 osób).
  2. Mieszkania treningowe - utworzenie i prowadzenie mieszkania treningowego dla 3 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
  3. Mobilny Zespół Wsparcia Środowiskowego - organizacja mobilnego wsparcia dla mieszkańców Gminy, którzy ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistów. Usługa logopedy, rehabilitanta, psychologa oraz opiekuna skierowana do grupy minimum 158 osób.

  Do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa
  2. Zasady korzystania
  3. Wniosek
  4. Karta zgłoszenia do projektu
  5. Formularz wsparcia
  6. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu
  7. Deklaracja uczestnictwa

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.