Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Image

  Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024r.

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu zaprasza osoby wymagające wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością do telefonicznego lub osobistego zgłaszania się do udziału w programie.

  Program kierowany jest do osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

  2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

  3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

  4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

  Asystent może świadczyć wsparcie doraźnie lub systematycznie.

  Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż*:

  840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  2. traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

  720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

  1. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  2. traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

  360 godzin rocznie dla:

  1. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Wsparcie realizowane jest w okresie od stycznia do grudnia 2024r.

  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, lub osobiście w godzinach pracy ośrodka. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Programem oraz zakresem usług ( w załączeniu).

  Osoba do kontaktu: Angelika Pietrucha, tel. 886358911

  Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Karta zgłoszenia do programu( w załączeniu do pobrania).

  *do wyczerpania limitu godzin i miejsc.

  plakat

  Projekt dofinansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego

  ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.