Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Bon energetyczny

  Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859) wprowadza nowe świadczenie – BON ENERGETYCZNY.

  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski można będzie składać w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

  Bon energetyczny będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższa kwota bonu będzie przysługiwała gospodarstwom domowym, gdzie główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Bon energetyczny przysługuje osobie:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2500 zł oraz
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;
  • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę – bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

  Uwaga, w przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

  Gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie bonu energetycznego składać będzie można w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ul. Poznańska 25. Wnioski można będzie złożyć także elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

  Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

  Wysokość bonu energetycznego:

  • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  Jeśli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną - można otrzymać bon energetyczny wyższej wysokości. Ale jest jeden warunek - takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Wysokość podwyższonego bonu energetycznego:

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

  żarówka na błękitnym tle

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.