Logo Unia Europejska

  Aktualności

  z Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu
  Image

  Dodatek osłonowy 2024 r.

  Dnia 16 grudnia 2023 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o dodatku osłonowym.

  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  Wnioski należy składać w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

  Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

  Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek osłonowy przysługuje osobie:

  -  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

  - osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

  - w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga! W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

  Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

  Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku niewskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

  Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia
  30 czerwca 2024 roku.

  Wysokość dodatku osłonowego:

  - 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  - 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  - 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  - 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy, ale jest jeden warunek: takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


  Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:

  - 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  - 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  - 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  - 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

  Wniosek Dodatek Osłonowy 2024r.

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

   

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny

  DANE KONTAKTOWE

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu
  ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

  Godziny pracy:
  Poniedziałek: 08:00 - 18:00
  Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30

  Telefon:
  61 651 26 50

  E-mail:
  sekretariat@cusswarzedz.pl

  Epuap:
  /opsswarzedz/SkrytkaESP

  Media społecznościowe:

  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.