Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Programy i strategie

  Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

  CEL:

  Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

  FORMY WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU ORAZ GRUPY DOCELOWE:

  Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

  KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU:

  Pomoc w postaci bezpłatnego posiłku, artykułów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności udzielana jest osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty 1552,00 zł, a w przypadku rodzin 200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, tj. kwoty 1200,00 zł, i jednocześnie znajdują się w sytuacjach, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością wymienioną w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej).

  JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

  Wnioski o posiłki można składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, drogą telefoniczną, dzwoniąc pod nr 61 6512650 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  plakat

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.